Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYBNIKU

STOWARZYSZENIE
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYBNIKU

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYBNIKU

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. RUDZKA 13C
44-200 RYBNIK woj. ŚLĄSKIE
NIP: 6422759012
REGON: 27781995200000
Wpis do KRS: 2002-04-25
Więcej informacji: UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYBNIKU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !