Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO "KAZIMIERSKA FARA"

STOWARZYSZENIE
TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO "KAZIMIERSKA FARA"

TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO "KAZIMIERSKA FARA"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: ZAMKOWA 6
24-120 KAZIMIERZ DOLNY woj. LUBELSKIE
NIP: 7162491368
REGON: 43225335300000
Wpis do KRS: 2001-06-12
Więcej informacji: TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO "KAZIMIERSKA FARA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !