Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: KUJAWSKA 8 A
84-232 RUMIA woj. POMORSKIE
NIP: 9580003154
REGON: 19055301300000
Wpis do KRS: 2001-10-22
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !