Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC "LOS"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC "LOS"

STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC "LOS"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: MSTOWSKA 52
42-256 OLSZTYN woj. ŚLĄSKIE
NIP: 9490307264
REGON: 15099651700000
Wpis do KRS: 2002-02-08
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC "LOS"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !