Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM"EDUKATOR" W ŁOMŻY, ODDZIAŁ W POLANICY ZDROJU

STOWARZYSZENIE
SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM"EDUKATOR" W ŁOMŻY, ODDZIAŁ W POLANICY ZDROJU

SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM"EDUKATOR" W ŁOMŻY, ODDZIAŁ W POLANICY ZDROJU

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: KOŚCIUSZKI 13
57-320 POLANICA-ZDRÓJ woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 8831690460
REGON: 89134731100000
Wpis do KRS: 2001-03-28
Więcej informacji: SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM"EDUKATOR" W ŁOMŻY, ODDZIAŁ W POLANICY ZDROJU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !