Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

FUNDACJA NA RZECZ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI DZIECI Z WADAMI POSTAWY I USZKODZENIAMI NARZĄDÓW RUCHU

FUNDACJA
FUNDACJA NA RZECZ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI DZIECI Z WADAMI POSTAWY I USZKODZENIAMI NARZĄDÓW RUCHU

FUNDACJA NA RZECZ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI DZIECI Z WADAMI POSTAWY I USZKODZENIAMI NARZĄDÓW RUCHU

Typ: FUNDACJA
Adres: 3-MAJA 24
56-400 OLEŚNICA woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 9111009026
REGON: 93023841100000
Wpis do KRS: 2002-02-07
Więcej informacji: FUNDACJA NA RZECZ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI DZIECI Z WADAMI POSTAWY I USZKODZENIAMI NARZĄDÓW RUCHU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !