Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

LUDOWY KLUB SPORTOWY "PIAST" ŁAPANÓW

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
LUDOWY KLUB SPORTOWY "PIAST" ŁAPANÓW

LUDOWY KLUB SPORTOWY "PIAST" ŁAPANÓW

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres: 44
32-740 ŁAPANÓW woj. MAŁOPOLSKIE
NIP: 8681715401
REGON: 85251708300000
Wpis do KRS: 2001-03-23
Więcej informacji: LUDOWY KLUB SPORTOWY "PIAST" ŁAPANÓW

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !