Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 23
15-950 BIAŁYSTOK woj. PODLASKIE
NIP: 5421953071
REGON: 05043419400000
Wpis do KRS: 2002-03-12
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !