Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "POLONIA"

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "POLONIA"

MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "POLONIA"

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
WWW: WWW.POLONIASRODASLASKA.PL
Adres: KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 9131214657
REGON: 93081651700000
Wpis do KRS: 2002-02-11
Więcej informacji: MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "POLONIA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !