Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

STOWARZYSZENIE
LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.LSOZP.ORG
Adres: GOSPODARCZA 32
20-213 LUBLIN woj. LUBELSKIE
NIP: 9461820616
REGON: 43004257000000
Wpis do KRS: 2001-08-13
Więcej informacji: LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !