Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

KLUB WYSOKOGÓRSKI KRAKÓW

STOWARZYSZENIE
KLUB WYSOKOGÓRSKI KRAKÓW

KLUB WYSOKOGÓRSKI KRAKÓW

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: PĘDZICHÓW 11 /10 A
31-152 KRAKÓW woj. MAŁOPOLSKIE
NIP: 6761007059
REGON: 00126372400000
Wpis do KRS: 2001-06-26
Więcej informacji: KLUB WYSOKOGÓRSKI KRAKÓW

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !