Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: KOŚCIUSZKI 46
40-048 KATOWICE woj. ŚLĄSKIE
NIP: 6341643216
REGON: 27102998200000
Wpis do KRS: 2001-09-17
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !