Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRO OMNIBUS"

FUNDACJA
FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRO OMNIBUS"

FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRO OMNIBUS"

Typ: FUNDACJA
Adres: 5D
87-720 NOWY CIECHOCINEK woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
NIP: 8911522612
REGON: 91123843000000
Wpis do KRS: 2001-09-03
Więcej informacji: FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRO OMNIBUS"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !