Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY AUTYSTOM

STOWARZYSZENIE
SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY AUTYSTOM

SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY AUTYSTOM

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: TKACKA 55
70-556 SZCZECIN woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP: 9551996649
REGON: 81207395000000
Wpis do KRS: 2002-03-15
Więcej informacji: SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY AUTYSTOM

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !