Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

STOWARZYSZENIE NA TAK

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE NA TAK

STOWARZYSZENIE NA TAK

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: PŁOWIECKA 15
60-277 POZNAŃ woj. WIELKOPOLSKIE
NIP: 7791065369
REGON: 63015960300000
Wpis do KRS: 2001-12-27
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE NA TAK

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !