Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIE

STOWARZYSZENIE
KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIE

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIE

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: KTA.LUBLIN.PL
Adres: DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 20
20-319 LUBLIN woj. LUBELSKIE
NIP: 9462160323
REGON: 43102021000000
Wpis do KRS: 2001-10-29
Więcej informacji: KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !