Organizacje Pożytku Publicznego

Wspieraj nie tylko jednym procentem.

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE

STOWARZYSZENIE
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. PRZEGALIŃSKA 135
80-690 GDAŃSK woj. POMORSKIE
NIP: 5832544983
REGON: 19276196800000
Wpis do KRS: 2002-05-13
Więcej informacji: TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !